Certificering

WKA-verklaring

WKA staat voor Wet Keten Aansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat bedrijven die personeel inhuren (van uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, onderaannemers of payrollbedrijven) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen die ze voor het ingehuurde personeel verschuldigd zijn, indien de uitlener verzuimt om deze te betalen. Om te bewijzen dat wij netjes onze Loon- en Belastingaangifte betalen, vragen wij elke drie maanden een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst op. Deze kunt u op onze website onder het kopje downloads raadplegen.


G-rekening

Een G-rekening staat voor een geblokkeerde bankrekening die ontduiking van de afdracht van loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen door de uitzendorganisaties tegen gaat. Banencentrum Nederland kan deze rekening alleen gebruiken om betalingen te doen aan de Belastingdienst. G-rekening betekent dus voor u als opdrachtgever extra zekerheid. De g-rekening overeenkomst kunt u op onze website onder het kopje downloads raadplegen.


Veiligheid & Gezondheid (VCU)

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. Deze checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem voor uitzendorganisaties. Banencentrum Nederland werkt op basis van deze checklist. Opnieuw een teken van onze betrouwbaarheid en het bewijs dat veilig en gezond werken bij Banencentrum Nederland hoog in het vaandel staan. Het VCU certificaat kunt u op onze website onder het kopje downloads raadplegen.


NEN4400-1

Banencentrum Nederland is ook gecertificeerd volgens de norm NEN 4400-1. De Stichting Normering Arbeid beheert een openbaar register van ondernemingen die aan deze norm voldoen. De verklaring van de Stichting Normering Arbeid is te vinden via het zoekformulier op normeringarbeid.nl. Het NEN 4400-1 certificaat is hèt betrouwbaarheidskeurmerk voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De certificering beschermt u als opdrachtgever, die arbeid inhuurt en/of aanneemt, tegen fraude en illegaliteit. Banencentrum Nederland wordt er op gecontroleerd of de (personeels)administratie op orde is, dat de loonheffingen en omzetbelastingen op tijd zijn afgedragen en of de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Het NEN 4400-1 certificaat kunt u op onze website onder het kopje downloads raadplegen.